Kannattaako sijoittaminen yrityksen kautta?

Sijoitusyhtiön perustaminen ei kannata. Näin ainakin useiden lukemieni postausten mukaan. Aihetta on pohtinut esimerkiksi Warren Graham. (ps. tuon postauksen kommentit kannattaa ehdottomasti lukea)

Oma näkökulmani aiheeseen on täysin erilainen. Sijoitusyhtiön perustamista en edes harkitse, mutta sen sijaan paljon parempi kysymys on, että kannattaako sijoittaminen yrityksen kautta?

Sijoitusyhtiöllä tarkoitan sitä, että otetaan kaikki nykyinen varallisuus ja kaadetaan se yritykseen, jonka jälkeen hallitaan omaisuutta yrityksen nimissä. Sijoittaminen yrityksen kautta puolestaan tarkoittaa omassa tilanteessani sitä, että minimipääomalla perustetaan osakeyhtiö, kerätään osa tuloista yritykseen (sivutoiminen yrittäjyys) ja sijoitetaan kaikki yritykseen kertyvä pääoma.

Oli aika kaivaa excel esille ja käydä kaksintaistelu: sijoittaminen yrityksen kautta vs. sijoittaminen ilman yritystä. Laskelmissa vertasin kahta henkilöä:

 1. Henkilö, tulot 40K, ansiotulot 30K & yrityksen tulot 10K (laskurissa sinisellä taustalla)
 2. Henkilö, tulot 40K, vain ansiotuloja (punainen)

Entä lopputulos, kannattaako se sijoittaminen yrityksen kautta? KANNATTAA! Lataa laskuri.

Merkittävin lopputulokseen vaikuttava tekijä on tuloverotus ja sen takia osakeyhtiö on ainoa järkevä yhtiömuoto.

Laskelmieni mukaan henkilö, joka saa 10K palkastaan osakeyhtiöön on 10 vuoden kuluttua 9 631 euroa rikkaampi. Perustamalla yrityksen voittaa lähes 1000 euroa vuodessa! Näin siis sen jälkeen, kun varat on siirretty yrityksestä henkilökohtaiseksi varallisuudeksi.

Laskuissa oletetaan, että yritys on osakeyhtiö ja että kuluja sen pitämisestä tulee 150 euroa vuodessa. Lisäksi laskuissa oletetaan, että kaikki yrityksen varallisuus sijoitetaan ja että eläminen maksetaan ansiotuloista. Sijoitetulle varallisuudelle on käytetty 8 % vuotuista oletustuottoa ja sijoitusstrategiana omaani.

Osakeyhtiössä varoja ei voi vain ottaa ja siirtää omalle tililleen vaan ne on nostettava yhtiöstä jotakin kautta. Vaihtoehtoina ovat palkka, osingot ja yrityksen purkaminen. Itse päädyin siihen, että esimerkin tulotasolla viimeinen vaihtoehto on näistä ainoa kannattava.

Laskurin mukaan alle 10 vuotta kestävä yrityksen omistaminen ei ole kannattavaa. Tämä johtuu siitä, että tätä ennen yrityksen purkamisen veroseuraus olisi murhaavan suuri. 10 vuoden omistuksen jälkeen verotuksessa voidaan käyttää hankintameno-olettamaa, joka pienentää selvästi verojen määrää.

Laskuri on tietenkin hyvin yksinkertainen ja todellisuudessa voi tapahtua mitä vain. Itse päätin kuitenkin perustaa osakeyhtiön.

Alla pohdin mm. työttömyysturvaa, yrityksen kustannuksia ja sijoitusomaisuuden arvostamista. Pohdittavaa riitti, joten myös tekstiä syntyi melkoisesti:

Työttömyysturva ja sivutoiminen yrittäjyys
Palkansaajalle ensimmäinen kysymys on usein työttömyysturva. Pelkkä yrityksen omistaminen ei tee ihmisestä yrittäjää. Toisaalta voi sekä omistaa yrityksen että työskennellä yrityksessä ja kuulua palkansaajan työttömyyskassaan. Edellytyksenä on, että on päätoimisesti muualla töissä ja että yritystoiminta on sivutoimista.

Merkittävää on huomata, että määritellessään onko yritystoiminta sivutoimista, TE-toimisto käyttää arvioinnissa kriteerinä aikaa. Aiheesta YTK:n sivuilla. RAHAA VOI LASKUTTAA OY:lle VAIKKA KUINKA PALJON. Palkanmaksaminen omasta yrityksestä pienentäisi maksettavaa ansiopäivärahaa. Jos on liittynyt työttömyyskassaan ja ollut päätoimisesti töissä kassan sääntöjen määrittelemän ajan, ei sivutoiminen yrittäjyys ole este ansiopäivärahalle.

Ihminen määritellään yrittäjäksi myös, jos hän on YEL-velvollinen. Velvollisuus täyttyy, jos YEL-työtulo  7430,59 euroa vuonna 2014 ylittyy. Työtulon määrittely onkin sitten niin epämääräistä, että huh huh. Esimerkiksi Eläketurvakeskuksella (ETK) on aiheesta noin 80-sivuinen opas (älä lue*).

Käytännössä toiminimen kohdalla tulkinta on se, että viivan alle jäävää lukua verrataan verotietojen perusteella suoraan YEL-työtulorajaan. Isolla tuntitaksalla ja toiminimellä töitä tekevä sivutoiminen yrittäjä on selvästi huonommassa asemassa kuin OY-muodossa yritystoimintaa harjoittava. Toiminimessä voidaan käyttää todellisia euroja, mutta varsinkin pienessä osakeyhtiössä kyse on usein laskennallisesta työtulosta.

Verottajan mukaan ”YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa”.

ETK:n puhelinpalvelusta sain neuvon selvittää alan normaali tuntipalkka ja lisäämään tuohon 10-15 % yrittäjälisän. Sen jälkeen lasketaan omilla tunneilla vuosipalkka ja verrataan sitä YEL-työtulorajaan. *Samalla sain myös tiedon, että yllä mainittu opas on pahasti vanhentunut! (Asialle olisi ehkä syytä tehdä jotain?)

En saanut YEL-työtulon laskemisesta mitään luotettavaa tietoa tai ainakaan sellaista mikä jättäisi tulkinnanvapauden pois. Oletetaan että myös muut ETK:n asiantuntijat ovat samaa mieltä puhelinpalvelun kanssa.

Esimerkki:
Oletetaan tuntipalkaksi 25 € / h. Tähän päälle yrittäjälisä 15 % ja saadaan 28,75 € / h. Jaetaan YEL -raja tuntipalkalla 7430,59 / 28,75 € = 258 h. Vuodessa voisi siis tehdä töitä yhteensä 258 h eli keskimäärin aavistuksen alle 5 tuntia viikossa.

Itse päädyin siihen, että teen vähän töitä, laskutan korkean tuntipalkan ja en ota YEL-vakuutusta ennen kuin joku pakottaa. Näille rahoille voisi käytännössä jättää hyvästit, joten parempi huolehtia omasta eläkesäästämisestä ihan itse.

Perustaminen ja kustannukset
Osakeyhtiön perustaminen verkossa maksaa 330 euroa (muuten 380 €) ja oli itseasiassa todella helppoa. Ainoa toistuva kustannus, mitä en pystynyt karsimaan oli pankkipalvelut. Näihin uppoaa minulla 9 €/kk. Kirjanpidon voi hoitaa itse, varsinkin jos ajasta ei ole pulaa. Muuta ei pienessä yrityksessä sitten tarvita.

Kulujen lisäksi sijoitetaan myös pääoma 2500 € (vähintään), jonka voi sitten yrityksen kautta sijoittaa haluamallaan tavalla. Oman pääoman menettämisen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.

Yrityksen pitämiskustannukset ovat siis 108 euroa vuodessa. Laskurissa pyöristin 150 euroon, joten tuohon jää vielä hieman varaa kustannusten nousulle.

Sijoitusomaisuuden arvostaminen
Jos sijoitusomaisuuden arvo laskee alle hankintahinnan voi yritys kirjata tämän kuluksi. Samaan ei pysty kuluttaja, paitsi realisoimalla tappion. Sijoitusvarallisuuden arvon noustessa tätä ei tarvitse tulouttaa yli hankintahinnan, joten yritys on tässä kohdassa etuoikeutettu luonnolliseen henkilöön verrattuna.

”Elinkeinotulon verotuksessa realisoitumattomat arvonnousut eivät pääsäännön mukaan tuloudu johtuen verotuksessa noudatettavasta niin kutsutusta realisointiperiaatteesta. Tämä periaate pätee yleisesti niin sijoitus-, käyttö, vaihto- kuin rahoitusomaisuuteenkin.” Lisää kirjanpitolautakunnan päätöksestä.

Sijoitusomaisuuden voitot tuloutuvat vasta niiden realisoituessa. Poikkeuksena ovat luottolaitostsen ja sijoituspalveluyritysten vaihto-omaisuus, mutta onneksi en ole perustamassa sijoituspalveluyritystä. Tosin niissäkin varat voidaan varmasti sijoittaa taseessa pysyvien vastaavien puolelle, jos tuloutusta ei haluta tehdä.

Poliittinen riski
Hyvin pienessä (tai hyvin kierossa) yritystoiminnassa on aina yhtiönmuodon sivuuttamisen vaara. Käytännössä yritystoiminta voidaan tulkita veronkierroksi. Lisäksi veroasteikkoja tullaan varmasti muuttamaan ennen kuin 10 vuotta on täynnä, mutta se on riski, joka täytyy kestää.

Muuta
Laskuissa ei ole huomioitu lainkaan sitä, että esimerkiksi nettikulut, puhelinkulut ja monet muut hankinnat voi käytännössä siirtää lähes kokonaan yritykselle ja näin maksaa laskut 24 % alennuksella. Yrityksen hyvä puoli on myös se, että jos keksii mitä vain tuottoisaa toimintaa, voi sen laskuttaa yrityksen kautta, kunhan toimialana on mainittu kaikki laillinen liiketoiminta.

40 vastausta artikkeliin “Kannattaako sijoittaminen yrityksen kautta?”

 1. Perusta yrityksesi Viroon, niin ei tarvitse maksaa veroja realisoiduistakaan voitoista (ennen kuin ne nostaa osinkoina ulos).

  Monella on varmaan jo valmiiksi rahaa jota haluaisi sijoittaa yrityksen kautta; ne kannattaa lainata yritykselle (vaikka nollakorolla niin ei mene veroja). Silloin voit tarvittaessa ”nostaa ulos rahaa” yrityksestä, eli maksaa takaisin osan lainasta. Jos rahat olisi lainan sijasta laitettu yritykseen pääomaksi niin silloin tietääkseni niitä ei sieltä saisi yhtä helposti pois?

  1. Tällä kertaa ei vielä riittänyt puhti tutkia tuota yrityksen perustamista Viroon, mutta tuo on ehdottomasti tutkimisen arvoinen asia, jos joskus kyse on laajemmasta yritystoiminnasta. Tällä hetkellä epäilen, että kulut ylittäisivät saavutetun hyödyn.

   Oman käsitykseni mukaan myös vanhan mallinen pääomanpalautus on ainakin vielä mahdollinen yksityisissä osakeyhtiöissa. Nähtäväksi jää seuraataanko niissä OYJ mallia jossain vaiheessa.

   Laina ei tullut itselläni edes mieleen. Varmasti ”rahan ulos nostaminen” yrityksestä olisi lainan avulla melko kivutonta. Ainakin sijoitustavan joustavuus kasvaisi merkittävästi. Hyvä vinkki sijoitusyrityksen perustajalle! Valitettavasti suurelle osalle perussijoittajista sijoitusyrityksen perustaminen ei silti ole kannattavaa. Itse kierrän tämänkin vaihtoehdon vielä kaukaa, koska suosin pääasiassa indeksirahastojen kasvuosuuksia.

   Jos kuitenkin päätyy sijotusyrityksen perustamiseen, on lainan huonopuoli verrattuna varsinaiseen pääomaan se, että sitä ei saada mukaan nettovarallisuuteen. Tämä on ongelma, koska voittojen kotiuttamisen osalta verohyötyä saadaan ainoastaan 8 % nettovarallisuuteen lukeutuvasta osingosta (20% + 7,5% = 27,5%).

   Lisäksi sijoitusyritys hyötyisi verotuksessa luovutusvoittojen osalta (20%) sekä OYJ osinkojen osalta (15%). Koska verohyöty muodostuu näistä kolmesta tekijästä, pitäisi sijoitusvarallisuutta olla melko paljon ja horisontin melko pitkä ennen kuin sijoitusyrityksen perustaminen tai rahan lainaaminen yritykselle muuttuisi kannattavaksi. Tämä onkin sitten jo ihan eri lasku, kuin mihin itse olen paneutunut.

   1. Eikös nuo yhtiölle lainaamisen huonot puolet siis koske vain sitä, jos haluat ottaa yhtiöstä rahaa ulos omaan käyttöösi? Ja senhän voit aluksi tehdä verovapaasti lainan takaisinmaksuina ja lainan tultua maksetuksi olet samassa tilanteessa kuin se, joka aloitti ilman lainakuviota?

  2. (20% + 7,5% = 27,5%).

   Eikö tuo mene niin, että voitoista maksetaan ensin 20% yhteisövero, ja tämän jälkeen (8% osuudelta) 7,5% vero osingosta, eli kaiketi näin:
   1 – (0,8 * 0,925) = 26%

 2. Erittäin mielenkiintoiset laskutoimitukset. Tämä siitä syystä, että ainakin itse olen harkinnut yhtiömuotona nimenomaan Osakeyhtiötä. Toiminimen pitäminen ei ainakaan minulle ole järkevää. Pidän tässä asiassa ongelmana sitä mikä lasketaan sivutoimiseksi yrittäjyydeksi. YEL-velvollisuus tappaisi Oy:n perustamisen järkevyyden samantien, joten kerropa lisää kokemuksistasi jossain vaiheessa.

  Onnea valitsemallasi tiellä!

  1. Kiitos! YEL on kyllä varmasti yksi niistä asioista, mikä ei toimi niin kuin pitäisi ja karkoittaa pieniä yrittäjiä. Toisaalta jos yritystoiminta lähtee tosissaan rullaamaan, niin jossain vaiheessa YEL kuulostaakin jo Tyeliä paremmalta vaihtoehdolta. En tosin osaa sanoa kuinka paljon suunnittelunvaraa isommassa bisneksessä jää todelliseen palkkaan. Teoriassa isossa yrityksessä työtulon määrittämisen luulisi onnistuvan aika joustavasti.

  1. Ei varmasti ole yksinkertainen valinta! Kyllä tätä itsekin pohdin vaikka kuinka pitkään, mutta omalla kohdalla numerot ratkaisivat. Toisaalta en millään usko, että oma toimintani voidaan tulkita miksikään muuksi, kuin sivutoimiseksi. Eikö sulla ollu yrittäjyys kuviot jo aika pitkällä?

 3. Mitäs mieltä olet tästä tilanteesta: Omistan osakeyhtiön, jolla harjoitan liiketoimintaa. Olen päätoiminen yrittäjä. Nostan palkkaa sen verran, kuin tarvitsen elämiseen (n.4000€ bruttona) + vuotuiset ”verovapaat” osingot. Henkilökohtaisia säästöjä en tällä hetkellä liiemmin kerrytä, sillä keskityn lainojen maksamiseen. Tarkoituksena on pienentää vuosipalkka n.30 000 euroon asteittain, kun kertaalleen verotetun osingon määrä vuosittain nousee. Yritykseni tilille jää verojen ym. jälkeen n.2000-4000€ kuukaudessa, jotka sijoitan pörssiin. Tavoitteena on pitää tämä tahti yllä ja sijoittaa järjestelmällisesti eteenpäin. Olen pyöritellyt lukuja jonkin verran ja todennut, että on järkevämpää tehdä näin, kuin nostaa tuo palkkana tai pääomatulo-osinkona ulos ja maksaa välissä kovat verot. Tällä mallilla pääsisin tavoittelemaani pääetappiin, 1 miljoonaan euroon, n. 18 vuodessa. Laskin hieman maltillisemmalla kokonaistuotolla ja 2000 euron kuukausisijoituksella.

  Tekisitkö jotain tilanteessani toisin?

  1. Mielenkiinnosta ensin tiedustelen, että mikä on lopullinen tavoitteesi yrityksen suhteen? Myynti vai kenties jälkipolville siirtäminen? Eli onko yrityksen tarkoitus elättää sinua eläkepäivillä vai onko tuo pääetappi tarkoitus lunastaa pois yrityksestä. Voit vastata myös meilillä todellinen.pohatta@gmail.com osoitteeseen.

 4. Yritykseni toiminta on sen laatuista, ettei itse toiminnassa ole juuri myytävää, sillä olen itse ainut tuotannontekijä. Toimin ”freelance-myyjänä” eräälle isolle konsernille ja liikevaihto muodostuu tekemästäni myynnistä, joka on lähinnä uusasiakashankintaa. Itsekseen se ei siis tuota liikevaihtoa. Yrityksen omaisuus on pörssiosakkeissa, mutta jossain vaiheessa täytyy varmaan hankkia jotain kiinteistöomistuksia tasapainoksi. Lopullista määränpäätä en ole vielä kummemmin miettinyt. Pääasiallinen tavoite on turvata oma toimeentulo ikävuosista 45+ eteenpäin ja tällä tahdilla tavoitteeseen kyllä pääsen jos sijoitukset tuottavat edes 6-8% vuodessa ja säästöaste pysyy vähintään puolessa siitä mitä se nyt on. Tuleville lapsille jää kiinteää omaisuutta ja osakesalkut, jotka heille perustan kunhan perhettä siunaantuu. Ei siis haittaa, vaikka yritykseni pääomakin vähenee jonkun verran loppua kohden.

  1. Tuo 40K taitaa olla aika lähellä standardia mihin yleensä päädytään ja kuulostaa mielestäni oikealta ratkaisulta pudottaa nostettua palkkaa. Tällä hetkellä olen vastauksessani tilanteessa, että saattaisin asemassasi tehdä jotain eri tavalla. Ainakin voisin tarjota vaihtoehtoisen ratkaisun.

   Vastaukseni alkaa kuitenkin venymään melko pitkäksi, joten sopiiko jos julkaisen tästä ”case” postauksen? Tässä voisi olla hyviä vinkkejä myös muille, mutta valitettavasti täällä kommentissa ne jäävät suurelta osalta lukematta.

  2. Ilman muuta sopii :). Jos tarvitset tarkennuksia johonkin, niin voin vastata suoraan sähköpostiisi.

  3. Noniin tutkimukset etenevät ja valitettavasti mitään maata mullistavaa ei löynyt. Julkaisun saan aikaiseksi varmaan ensi viikon lopussa. Mielenkiinnosta kysyn vielä, että miksi olet päätynyt tiputtamaan nostettavan palkan määrää?

  4. Hei!

   Laskeskelin, että mikäli nostan jatkuvasti samankokoista palkkaa+vuosi vuodelta suurempia kertaalleen verotettuja osinkoja, niin jossain vaiheessa yrityksen omapääoma ei lisäänny, vaan alkaa pienenemään jos tuottoa ei saa pääomalle riittävästi. Nyt kun mietin asiaa, niin en ole kuitenkaan ihan varma laskinko oikein :). En oikein hallitse exceliä, joten ihan paperille olen tällaista raapustellut. Olen avoinna uusille ajatuksille 🙂

 5. Entäs arvo-osuustili virolaiseen pankkiin ja toimit hallintarekisterin puitteissa, pääoma tulojen ilmoittaminen verottajalle jää sinun vastuullesi, jonka tietenkin hoidat asianmukaisesti????.
  Maasta saa viedä max. 10000€ kät. sinne pankkiin samalla kun haet vappujuomat.Sen jälkeen toimareita verkkopankin kautta. Toimiikohan ? En tiedä, tuli vain mieleen kun piensijoittajat ovat ne joille ”verosuunnittelu” on hankalaa.

  1. Nyt mennäänkin sitten jo ihan eri sfääreihin. Ajatus on kuitenkin mielenkiintoinen. Itselläni ei ole tällaisesta mitään kokemusta, mutta mielellään saa jakaa, jos kokemusta on. Kuten totesit, toimiikohan? Epäilen, että omalla strategiallani ei olisi vaivan arvoista, mutta saatan toki olla väärässäkin.

  1. Ei ole vielä selvinnyt. Viime viikolla sain nipun papereita, joilla annan lisätietoja niin yrittämisestä kuin opiskeluistani. Hieman lopputulos kyllä jännittää ja tuskin selviää ihan lähiaikoina. Kuulemma pyrkivät tekemään päätöksen 30 päivän sisällä ja vielä en ole saanut kuponkeja postiin.

 6. Olet vähentänyt ostoista alvit. Minulle verottaja ilmoitti että sijoitustoiminta ei ole alvillista toimintaa joten kuluista ei voi veroja vähentää. Eli saan vähentää alvit vain siltä osalta kuin kulut kohdistuvat sellaiseen liiketoimintaan, jonka myyntiin joudun arvonlisäveron lisäämään laskuun.

  Onko sinulla siis hyviä perusteluita noiden alvien vähentämiseen? Vinkkejä please!

  1. Ei valitettavasti Jari ole tähän nyt poppakonsteja. Sijoitustoiminta ei ole alvillista, mutta itse harrastankin vain sijoittamista yrityksen kautta. Varsinainen liiketoimintani on aivan muuta kuin sijoitustoimintaa ja siis täysin alvillista. Tästä syystä myös ostojen alvit vähennän. Eipä tuota taida rehellisin keinoin saada kierrettyä.

 7. No, kyllä elämä yksityishenkilönä on kaikkein helpointa, mutta jos haluat puljata vaikkapa harrastusmielessä lippujen ja lappujen kanssa, niin perusta yritys. Todennäköistä kuitenkin on, että jo muutaman vuoden kuluttua haluat turhasta byrokratiasta ja firmastasi eroon paitsi, jos se on alkanut tuottaa paljon enemmän, kuin mitä tavallisena palkansaajana saisit. Silloin ahneus voittaa rasituksen, mutta korvaako rahallinen etu menetetyn oman ajan? Liiat paperityöt vievät myös terveyden eli kohtuus kaikessa, pullo päivässä.

 8. Mitenköhän yrityksen kautta sujuu osakevälittäjien tarjoamien margin-luottojen käyttö? Esimerkiksi Nordnetin Superluotto tai Lynxin / Interactive Brokersin marginit?

   1. Valitettavasti ennakkotiedoista poiketen ei mennyt kuitenkaan koskaan testiin eikä näillä näkymin tule menemäänkään.

 9. Mitenköhän menee rahojen siirto osakeyhtiölle? Eli tilanne tämä: omistan osakeyhtiön kokonaan yksin. Osakeyhtiö on ottanut velkaa, jolla se on ostanut asunto-osakkeen jota se vuokraa. Oy saa siis vuokratuloja ja maksaa hoitovastikkeen sekä lainanhoitokulut kuukausittain.

  Jos minä nyt haluan käyttää palkkatuloani ja maksaa tuota osakeyhtiöni lainaa pois ripeämmässä tahdissa, niin teenkö tilisiirron osakeyhtiön tilille, vai voinko maksaa sitä suoraan ilmoittamalla pankille? Tuleeko jommassa kummassa vaihtoehdossa veroseuraamuksia?

  1. Ei ole valitettavasti itselleni tuttu tilanne.

   Veikkaisin, että vaihtoehtona on osake-anti tai sitten se, että yritys lainaa sinulta rahaa. En usko, että kummassakaan tapauksessa on veroseuraamuksia. Pankkia tuskin kiinnostaa, että kuka lainaa maksaa, joten ennemminkin olisin huolissani kirjanpidostasi.

   Valitettavasti ei siis tähän oikein löydy apuja, mutta kirjanpitäjä voisi olla hyvä tietolähde.

   Ja kerro toki sitten miten asia ratkesi!

  2. Kannattaa maksaa yhtiön tilille ja sieltä. Kirjaa lainaksi yhtiölle. Ei mene omat ja firman rahat sekaisin.

   Alkuperäiseen postaukseen liittyen: minulla on jo vuosia ollut yrityksen pankkiasiat 0 euroa/kk. Avasin tilit silloin Lähitapiola-pankkiin, joka on nyttemmin fuusioitunut S-pankkiin. Tietääkseni S-pankki avaa nykyään ilmaisia yritystilejä.

   1. Silloin kun itse tilejä avasin niin eivät millään suostuneet ottamaan omaa kioskiani s-pankkiin. Kuulemma palvelu ei ollut tarkoitettu tällaisille yrityksille. Kun yritin kysyä, että minkälaisille sitten niin en saanut muuta vastausta kuin, että oma firmani ei sinne kelvannut. Oletan, että silloin tarjosivat palveluita vain isommille, mutta en ole viimeaikoina tarkistanut onko tilanne muuttunut.

 10. Miten sinulla on sujunut sijoitusyhtiösi kanssa? Olet nyt pyörittänyt sitä ilmeisesti muutaman vuoden ajan?
  Osakeyhtiön perustaminen on ollut itsellä myös pohdinnassa jo jonkin aikaa. Olen toiminut päätoimisena yrittäjänä pari vuotta ja tällä hetkellä käytössäni on toiminimi. Toiminimi on helppo, mutta eipä tuossa osakeyhtiössä kovin paljon enempää hommaa ole. Perustamisen vaiva kai lähinnä.
  Minulle on tarjottu pari kertaa vakuutuskuorta, mutta laskeskelin, ettei se mitenkään kannata tällä sijoitusomaisuudella. Niinpä aloin miettiä oy:tä jälleen kerran. Kuinka käytännössä omat sijoitukset siirretään yrityksen nimiin? Minkälaiset veroseuraamukset tai muut kulut tuosta koituvat? Minulla on pörssiosakkeita, rahastoja ja sijoitusasunto.

  1. Otetaan sen verran takaisin, että sijoitusyhtiötä minulla ei ole. Sen sijaan harrastan sijoittamista yrityksen kautta. Omasta mielestä Oy menee ihan samalla vaivalla kuin Tmi ainakin tuon perustamisen jälkeen. Tosin se tarjoaa sitten paljon enemmän verosuunnittelun mahdollisuuksia.

   En valitettavasti ole ikinä siirtänyt mitään varoja yrityksen nimiin minimiä lukuunottamatta eli tuohon en osaa vastata. Mielelläni kyllä kuulen vastauksen, jos tuota lähdet tutkimaan!

 11. Hei!
  Mielenkiintoinen aihe ja olisinkin mielelläni kuullut lisää aiheesta eli mitä käytännössä tarkoittaa sijoittaminen yrityksen kautta?
  Nyt tarkoitan tilannetta, vaikkapa sellaista, että perustan uuden Oy:n ja vuokraan (itse) ostamaani asuntoa yrityksen kautta. Tai asuntoja. Onko se järkevää vai onko parempi ottaa itse vuokratulot ja pulittaa yksinkertaisesti pääomatulo yrityksen pyörittämisen sijaan?
  Toinen erittäin kiinnostava asia, johon toivoisin kommenttiasi. Mitä olet mieltä asuntosijoittamisesta ulkomaille, lähinnä Espanjan markkinoille? Kiitos jos ehdit antaa vinkkejä 🙂

  1. Hei Satu, nyt menee valitettavasti kysymykset sellaiselle alueelle, että en osaa niihin ottaa suoraan kantaa.

   Asuntosijoittamiskysymys on varmasti laskettavissa ja riippuu siitä kuinka suureksi meinaat tuon toiminnan kasvattaa. En muista olisiko Harri Huru tai Marko Kaarto kirjoittanut tuosta.

   Espanjassa en ole käynyt kuin lomalla, joten en uskalla sanoa yhtään mitään.

   Valitettavasti apuja ei löydy näihin, mutta toivottavasti jostain internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy apuja!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.